Category Archives: 主僕心聲

2019年2月2-3日主僕心聲

從有形的程序帶出無形的崇拜意義    陳仲康主任牧師 弟兄姊妹可能留意到由今年開始每次崇拜前的五分鐘都見到崇拜…
繼續閱讀

土瓜灣浸信會